probna2

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">Упражнение на title

Забавен хамелеон title="Забавен хамелеон сливащ се с обстановката" />

title="Линк към снимката във Flickr">Благодарности на Ben Fredericson


========================

====================

==========================
Програмиране в Интернет

Примерна форма

Текстово поле с ограничение на въвежданата информация до 20 символа и дължина на полето 25 символа.

Три checkbox елемента.

Избор 1

Избор 2

Избор 3

Първа група от три радио бутона.

Избор 1

Избор 2

Избор 3

Втора група от три радио бутона.

Избор 1

Избор 2

Избор 3

Падащо меню с три елемента без атрибута MULTIPLE.

Падащо меню с пет елемента с атрибута MULTIPLE и размер 3.

 

======================================